Croeso i
Gŵyl Fowlio Sir Conwy

Gŵyl Fowlio Sir Conwy 2021

(Dydd Sul 25 Gorffennaf i ddydd Gwener 30 Gorffennaf 2021)CANSLO GŴYL BOWLIO CYNGOR CONWY 2021


Annwyl Fowliwr

Mae pwyllgor trefnu Gŵyl Bowlio Cyngor Conwy wedi penderfynu canslo’r ŵyl eleni. Gydag ansicrwydd a pharhad mewn cyfyngiadau Covid mae’r trefnwyr yn teimlo na fyddai’r ŵyl yn cael ei chynnal gyda’r naws a fwriedir ar ei chyfer. Er ein bod yn gwerthfawrogi bod hynny’n siomedig, mae’n rhaid i ni sicrhau fod cyfranogwyr, trefnwyr a gwirfoddolwyr yn ddiogel.

GŴYL FOWLIO SIR CONWY 2022

Dydd Sul 31 Gorffennaf i dydd Gwener 5 Awst 2022Ar ôl llwyddiant yr Ŵyl yn 2019 gyda nifer fawr yn cofrestru a chefnogaeth amryw o glybiau yn Sir Conwy, a’r holiadur a ddosbarthwyd, gwnaed y penderfyniad i agor rhai cystadlaethau ar gyfer cofrestru a chynnal y gemau cymhwysol ar lawntiau amrywiol yn Sir Conwy, gyda’r Diwrnod Terfynol yn cael ei gynnal yn yr Oval, Llandudno unwaith eto.

 

Mae Gwyliau eraill y gystadleuaeth yn cynnwys

  • Twrnamaint George Davies - cystadleuaeth sengl cymysg sy’n agored i holl fowlwyr
  • Bowlen Rosod y Merched - ar gyfer bowlwyr benywaidd yn unig
  • Twrnamaint Bill Hughes a’r Teulu - i ddynion yn unig
  • Tlws Coffa Alun Jones
  • Cwpan Her y Capstan - ar gyfer ymwelwyr yn unig
  • Tlws Ieuenctid Geraint Jones a’i Gwmni
  • Y Gystadleuaeth Parau Cymysg
  • Cystadleuaeth Goffa Magill i Barau Dynion
  • Tarian Warburton i Barau o Ferched

 

Yn ystod Wythnos yr Ŵyl, cynhelir Digwyddiad Gwahoddiad Coffa Craig Roberts sy’n ddigwyddiad blynyddol gynhelir yng Nghlwm Bowls Parc Rhos.

 

Mae Gŵyl Fowls Sir Conwy wir yn cynnig y cyfan, os ydych chi'n manteisio ar y golygfeydd prydferth a'r atyniadau gwych i dwristiaid o amgylch y Dref a gogledd Cymru pan fyddwch chi yma, neu'n ceisio sicrhau'r eich bod yn ennill cyfran o'r mwy na £7,000 o arian gwobrau, mae'r Ŵyl hon yn un a ddylai fod ar Galendrau pob bowliwr.

 

I gael rhagor o wybodaeth am "Beth sy’n digwydd” yng Nghonwy a gogledd Cymru ewch i:

www.conwy.gov.uk/leisure-sport-and-health
www.gonorthwales.co.uk
www.dewchilandudno.org.uk
www.conwy.gov.uk

 

Rheolau a gwybodaeth

Cyswllt